IJsselstreek kraamzorg

                                            PRIVACYVERKLARING   IJSSELSTREEK KRAAMZORG


 • 1.Inleiding

 • 1.1Deze verklaring beschrijft het beleid van IJsselstreek Kraamzorg (KvK 57453292) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • 1.2 Bij IJsselstreek Kraamzorg schrijft u zich ( o.a. ) in via de website, daarbij worden verschillende privacygevoelige gegevens verwerkt die in sommige gevallen met andere bedrijven worden gedeeld . ( eerstelijns verloskundigen, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en zorgverzekeraars).
 • 1.3 IJsselstreek Kraamzorg gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG.

 • 2.Persoonsgegevens
 • IJsselstreek Kraamzorg gebruikt de volgende persoonsgegevens bij een aanmelding,
 • Naam * adresgegevens *telefoonnummer(s) * e-mailadres * geboortedatum * BSN nummer en verzekeringsgegevens. (Deze zijn nodig voor het correct kunnen verwerken van een aanmelding voor Kraamzorg).

 • 3. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 • 3.1 IJsselstreek Kraamzorg stuurt de verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van Meldcode Kindermishandeling. Onder derden worden niet verstaan de verloskundigen of degene die in opdracht van IJsselstreek Kraamzorg een dienst levert.
 • 3.2 Indien IJsselstreek Kraamzorg gegevens aan derden verstrekt zorgt IJsselstreek Kraamzorg er voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden dan behorende bij verlening kraamzorg worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere staat dat de gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden , met uitzondering van overeengekomen aard en omvang wettelijke bewaartermijn.
 • 3.3 IJsselstreek Kraamzorg zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

 • 4. Beveiliging en bewaring[1]
 • 4.1 IJsselstreek Kraamzorg neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. IJsselstreek Kraamzorg zorgt er voor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de gegevens , dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls.
 • 4.2 IJsselstreek Kraamzorg bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.(behalve op grond van wettelijke verplichting).

5. Cookies

IJsselstreek Kraamzorg maakt geen gebruik van cookies


6. Websites en derden

De website van IJsselstreek Kraamzorg kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks , hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt.


7. Wijzigingen

IJsselstreek Kraamzorg kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.


8.Rechten

Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens kan, door een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.


9 Contact met IJsselstreek Kraamzorg

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met IJsselstreek Kraamzorg wilt opnemen kan dat ..

Telefonisch : 0611861112

Of

Per mail : info@ijsselstreekkraamzorg.nl